1. เปิดโปรแกรม MS PowerPoint ภาพประกอบเป็น Office 2019 จากนั้นไปที่ Ribbon Insert คลิก Screen Recording
  2. เมื่อมีกล่องเครื่องมือปรากฎขึ้นให้ทำการคลิกลากเม้าส์เพื่อกำหนดพื้นที่ในการบันทึกวิดีโอ ถ้าเลือกทั้งหน้าจอให้ลากคลุมทั้งหมด สามารถปิดไมค์โครโฟนหรือเม้าส์ระหว่างบันทึกได้ จากนั้นคลิกปุ่ม Record โปรแกรมจะนับถอยหลังเพื่อบันทึก
  3. เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วเลื่อนเม้าส์ขึ้นไปด้านบนของจอจะปรากฎกล่องเครื่องมือให้คลิก Stop
  4. จากนั้นจะกลับสู่หน้าจอโปรแกรม MS PowerPoint ให้คลิกขวาที่คลิป และเลือก Save Media as จะได้ไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 นำไปอัพโหลดบน Youtube