การ Backup WordPress Website

 1. Install Duplicator Plugin
 2. เปิดหน้าของ Duplicator Plugin ขึ้นมาจากนั้นคลิก Create New
 3. รอ Scanning Site เสร็จ ติ๊ก  Yes. Continue with the build process! และ คลิกปุ่ม Build
 4. หลักจาก Building Packet เสร็จกด Download
 5. ได้ไฟล์ ZIP 1ไฟล์ และไฟล์ installer.php  ตรงนี้ถือว่าได้ไฟล์ Backup ไว้ใช้ติดตั้งบนโฮสใหม่ได้แล้ว

การติดตั้งไฟล์ Backup บน Hosting ใหม่

 1. ในที่นี้ใช้โปรแกรม XAMPP เป็นจำลองในเครื่อง สร้างโฟลเดอร์ backupwp ไว้ในโฟลเดอร์ htdocs และนำไฟล์ทั้ง 2 ไปไว้
 2. สร้างฐานข้อมูลใน phpMyAdmin ผมตั้งชื่อว่า backupwp
 3. ทำการ Start Service พร้อมรันเว็บ localhost/backupwp/installer.php คลิก I have read and accept และคลิก Next
 4. กรอกข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และคลิก Test Database จากนั้นคลิก Next เพื่อติดตั้งฐานข้อมูล
 5. คลิก Next
 6. คลิก Admin Login เพื่อทดลองเข้าสู่หน้า Dashboard หลังบ้านของ WordPress
 7. การติดตั้งย้ายโฮส WordPress เสร็จสิ้น เย้